Aktualności

Data modyfikacji: 01 kwietnia 2014, 20:34

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE"


 W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do projektu pn: "INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze jutro..." współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Oś priorytetowa 8. "Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki"

 Wójt Gminy Gózd Adam Jabłoński informuje o utworzeniu wstępnej listy osób zakwalifikowanych do udziału w w/w projekcie. Wszystkie osoby znajdujące się na wstępnej liście zostaną niezwłocznie pisemnie powiadomione o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie. W związku z powyższym zapraszamy osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniu 3 grudnia 2013r. w Urzędzie Gminy w Goździe sala Nr 105 – obecność obowiązkowa. Uczestnicy zostaną pisemnie poinformowani o dokładnym terminie spotkania.Pobierz:


DEKLARACJA_UCZESTNICTWA_W_PROJEKCIE.pdf

FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_DO_PROJEKTU.pdf

OSWIADCZENIE_O_WYSOKOSCI_DOCHODOW.pdf

REGULAMIN_REKRUTACJI_I_UCZESTNICTWA_W_PROJEKCIE.pdf

ZARZADZENIE_NR_47_2013_WOJTA_GMINY_GOZD.pdf


 

Internet w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze jutro

Przedłużenie prac Komisji Rekrutacyjnej

Data modyfikacji: 01 kwietnia 2014, 20:51

  Na podstawie zapisów Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze jutro..." (§ 6 pkt 16), Wójt Gminy Gózd informuje, że do dnia 27 listopada 2013 roku przedłużony został termin prac Komisji Rekrutacyjnej w sprawie utworzenia listy uczestników i listy rezerwowej do projektu "INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze jutro...".